Orhan Hançerlioğlu
19 Ağustos'ta doğan, Şişli Terakki Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Orhan Hançerlioğlu Kaymakamlık ve İstanbul Belediyesi'nde müfettişlik yaptı. Emniyet Teşkilatı'nda 3. Şube ve İETT Hukuk İşleri müdürlüklerinde bulundu.

Şiire duyduğu merak onu edebiyatla uğraşmaya yöneltti. Yazdığı şiirleri 1936'da 'Kıvılcım' adlı kitapta topladı. 'Beş Sanat' ve 'Varlık' dergilerinde hikayeleri ve yazıları çıkan Hançerlioğlu, insan davranışlarının toplumsal ve psikolojik nedenlerine irdeledi. 1950'den sonra romana ağırlık vermiştir. Anadolu'nun maddi, kültürel ve ahlaki geri kalmışlığını, teknik ilerleme karşısında kırsal kesimdeki durağan yaşamı ve büyük kentte yaşayan insanların burjuva kültür içinde yalnızlığını ortaya koyan Hançerlioğlu, halktan insanların kapitalistlerden, memurlardan ve bürokratlardan daha üstün bir ahlak anlayışına sahip olduğunu savunur. Hançerlioğlu'nun 1955'te Türk Dil Kurumu'nun Edebiyat Ödülü'nü kazandığı 'Ali' de bu tarz romanlar arasında yerini almıştır.

1960'ların sonlarında inceleme ve araştırma sonuçlarını yoğunlaştırarak sözlükler hazırlayan ve felsefeye yönelen Hançerlioğlu, ülkemizde düşünce tarihiyle ilgili araştırmalar yapan ender isimlerden biridir.

Eserlerinden Bazıları:
Roman: Karanlık Dünya (1951), Büyük Balıklar (1952), Oyun (1953), Ekilmemiş Topraklar (1954), Ali (1955), Kutu Kutu İçinde (1957), Bordamıza Vuran Deniz (1960), Başka Dünyalar (1962)
Hikaye: İnsansız Şehir (1953)
Şiir: Kıvılcım (1936)
Deneme/İnceleme/Eleştiri: Erdem Açısından Düşünce Tarihi (1963), Mutluluk Düşüncesi (1966), Düşünce Tarihi (1970)
Antoloji: Felsefe Ansiklopedisi (7 Cilt, 1976), Felsefe Ansiklopedisi Düşünürler Bölümü (2 Cilt, 1985)
Sözlük: Felsefe Sözlüğü (1967), İnanç Sözlüğü (1967), Ekonomi Sözlüğü (1973), Ticaret Sözlüğü (1982), İslam İnançları Sözlüğü (1984), Ruhbilim Sözlüğü (1988)